본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Lễ hội Kkolgap

HOME Lễ hội & Lễ hội văn hóa Lễ hội Lễ hội Kkolgap

Lễ hội Kkolgap

  • 1somenail img
  • 2somenail img
  • 3somenail img
  • 4somenail img
festival_deco

"Lễ hội Kkolgap"

Vốn là lễ hội thủy hải sản, trong lễ hội Kkolgap, người ta tiến hành chương trình mời thưởng thức món ăn từ mực ống, mực nang…để quảng bá thủy hải sản ưu việt của vùng Seocheon đồng thời bán giá ưu đãi các sản phẩm của Hiệp hội thủy sản như cá khô, thủy sản… thông qua các điểm bán hàng