본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Lễ hội cá tráp, cá bơn sinh sản tự nhiên

HOME Lễ hội & Lễ hội văn hóa Lễ hội Lễ hội cá tráp, cá bơn sinh sản tự nhiên

Lễ hội cá tráp, cá bơn sinh sản tự nhiên

  • 1somenail img
  • 2somenail img
  • 3somenail img
  • 4somenail img
festival_deco

"Lễ hội cá tráp, cá bơn sinh sản tự nhiên"

Hạ tuần tháng 5 tại vùng biển trước mặt quận Seocheon là mùa đánh bắt cá tráp và cá bơn sinh sản tự nhiên. Loài cá bơn sinh sản tự nhiên dễ chết nên rất khó để duy trì độ tươi của cá trong quá trình vận chuyển, vì thế mà cư dân trong vùng đã mời mọi người tới bến cảng và mở hội cá bơn sinh sản tự nhiên. Đây cũng là lễ hội thưởng thức hương vị món gỏi cá bơn và gỏi cá tráp.