본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Lễ hội ghẹ chấm –cá mòi cờ chấm Hongwonhang

HOME Lễ hội & Lễ hội văn hóa Lễ hội Lễ hội ghẹ chấm –cá mòi cờ chấm Hongwonhang

Lễ hội ghẹ chấm –cá mòi cờ chấm Hongwonhang

  • 1somenail img
  • 2somenail img
  • 3somenail img
  • 4somenail img
festival_deco

"Lễ hội ghẹ chấm –cá mòi cờ chấm Hongwonhang"

Theo Sách địa lý thực lục Sejong thì tỉnh Chungcheong, tỉnh Kyeongsang, tỉnh Hamkyeong là những vùng có nhiều cá mòi cờ chấm. Những người mua cá này để thưởng thức vì thích mùi vị của nó thường không nghĩ tới tiền nên cá còn có tên gọi là ‘tiền ngư’. Vào mùa sinh sản của cá mòi cờ chấm, tuổi thọ của chúng tăng lên và xương bị mềm đi nên người ta mở lễ hội vì bắt được nhiều cá này.