본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Lễ hội bình minh – hoàng hôn Maryangpo

HOME Lễ hội & Lễ hội văn hóa Lễ hội Lễ hội bình minh – hoàng hôn Maryangpo

Lễ hội bình minh – hoàng hôn Maryangpo

  • 1somenail img
  • 2somenail img
  • 3somenail img
  • 4somenail img
festival_deco

"Lễ hội bình minh – hoàng hôn Maryangpo"

Cư dân trong vùng mở hội bình minh – hoàng hôn để kết thúc năm cũ đầy sôi động và chào đón một năm mới sáng lạn tại Maryangpo – nơi hội đủ điều kiện trời cho để quan sát được cùng lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn trên biển Hoàng Hải. Lễ hội bình minh – hoàng hôn Maryangpo được bắt đầu bằng trò chơi Gilnori và Pungnyangnori và thưởng thức cảnh mặt trời mọc, tiếp theo là những hoạt động như đốt Daljip và những chương trình lễ hội đón mặt trời mọc như Hội pháo bông hi vọng mới, Đại hội âm nhạc mừng năm mới, Ngắm hoàng hôn và Thả bóng bay hi vọng…