본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Điểm mốc chủ yếu

HOME Giới thiệu Seocheon Lịch sử của Seocheon Điểm mốc chủ yếu

Thời Baekjae

Vùng Seocheon thời Baekjae có thể chế gồm 1 quận – 2 huyện là quận Seolim, huyện Masan, huyện Bijung. Seocheon thời thủ đô Ungjin-Sabi là một tỉnh quan trọng ở hạ lưu sông Geum của Baekjae, đóng vai trò vùng trọng điểm về quân sự, ngoại giao.

Đến thời Shilla thống nhất được đổi tên thành quận Seorim và Nguyên niên Chungsukwang cuối thời Goryo (năm 1314), sau khi có vị công thần Lee Eon Chung xuất thân từ vùng quê này thì được nâng lên thành Tri Tây Châu sự. Ngày 15 tháng 10 năm thứ 13 đời vua Taejong thời Choson (năm 1413), do thay đổi tên gọi đơn vị hành chính trên toàn quốc (HQ) nên từ tên Seoju, quận Seocheon lần đầu tiên được mang tên gọi như ngày nay.

Năm 2013à năm kỉ niệm 600 năm hình thành tên gọi Seocheon, trải qua 600 năm, người dân Seocheon đã tìm ra giá trị cuộc sống của mình và chắc chắn 1000 năm tiếp theo đã được lên thiết kế sẽ là quãng thời gian quý giá hơn nữa.